Verus

linia akumulacyjnych wkładów kominkowych z płaszczem i wymiennikiem wodnym

Urządzenia z serii Verus są wkładami wodnymi wyróżniającymi się dużą efektywnością grzania wody. Wysoka sprawność paleniska jest ściśle powiązana z pojemnością cieplną, uzyskaną dzięki zastosowaniu w palenisku materiałów akumulacyjnych o dużej masie. Woda ogrzewana jest poprzez tylną i boczne ściany samego paleniska, które są wyłożone szamotem. Dodatkowym źródłem przekazywania energi jest zintegrowany z urządzeniem wymiennik wodny, umieszczony nad komorą spalania. Wytworzona w piecu energia przekazywana jest w sposób stabilny do płaszcza i wymiennika wodnego. Taka konstrukcja paleniska gwarantuje czyste, efektywne spalanie opału oraz dobrą wymianę energii pomiędzy paleniskiem a wodą.

Standardowo urządzenia posiadają drzwi o podwójnym przeszkleniu, które zapewniają uzyskanie wyższych temperatur podczas sprawniej przebiegających procesach w komorze spalania. Konstrukcja wkładów Verus zapewnia całkowite i zupełne spalanie drewna, a szyby podczas palenia pozostają zawsze czyste. Efekt czystego spalania zapewnia także automatyka, standardowo dołączona do urządzenia. Automatyka czuwa również nad prawidłową pracą pompy obiegowej.

Wkłady z serii Verus polecane są w sytuacjach, gdy oprócz szybkiego nagrzania wody w instalacji centralnego ogrzewania, użytkownikowi zależy także na długotrwałej i stabilnej pracy urządzenia i całego systemu grzewczego. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki dużej pojemności cieplnej urządzenia oraz automatyce.

Wkłady te są urządzeniami grzewczymi dedykowanymi do budowy ciepłych kominków i pieców z płyt szamotowych i kafli, zapewniającymi użytkownikowi stabilny komfort cieplny. Na ich bazie można także wykonać małe instalacje DGP (dystrybucja gorącego powietrza).

Nasze paleniska spełniają wymagania dyrektywy Ekoprojekt/Ecodesign dotyczące ograniczonej emisji i wysokiej sprawności energetycznej.

Modele

wyświetl wszystkie modele