Certus 625x325 realizacja prostej ciepłej zabudowy z płyt OPS